Kontakt

 
Starostwo Powiatowe w Gołdapi
Ulica Krótka 1
Kod pocztowy 19-500
Miasto Gołdap
Województwo warmińsko – mazurskie
Biuro Obsługi Mieszkańców 87 615 44 44
Sekretariat Starosty i Wicestarosty 87 615 44 55
Fax 87 615 44 45
E-mail starostwo.goldapskie@post.pl
Komunikator GaduGadu 32970130
Strona internetowa www.powiatgoldap.pl
Godziny pracy Starostwa
Godziny urzędowania: poniedziałek od 7:30 do 16:00, od wtorku do czwartku
od 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 15:00
Godziny pracy kasy Starostwa: poniedziałek od 7:30 do 15:30, od wtorku do czwartku
od 7:30 do 14:30, piątek od 7:30 do 14:00
Przewa w kasie od 10:00 do 10:15
Starosta Andrzej Ciołek
Wicestarosta Grażyna Barbara Senda
Sekretarz Powiatu Anna Makowska
Skarbnik Powiatu Bożena Radzewicz
 
Numery telefonów w Starostwie
Wydział Organizacyjny
Anna Makowska Naczelnik Wydziału 87 615 44 20
Marcin Radziszewski Robotnik Gospodarczy 87 615 44 05
Alicja Harasimowicz Sekretarka 87 615 44 55
Łukasz Dębowski Starszy Informatyk 87 615 44 05
Aneta Frydrych Inspektor 87 615 44 36
Dominika Kozłowska Inspektor 87 615 44 44
Katarzyna Kaczanowska Podinspektor 87 615 44 36
Monika Bruszewska Inspektor
Biuro Rady i Zarządu Powiatu
87 615 44 08
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydział Komunikacji i Transportu

Marta Wiszniewska Naczelnik Wydziału 87 615 44 09
Elżbieta Żero-Olszewska Inspektor 87 615 44 22
Łesia Predko Podinspektor 87 615 44 22
Marlena Nagórna Referent 87 615 44 24
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Łukasz Kacprzyk p.o. Naczelnika Wydziału 87 615 44 32
Aneta Dembowska Młodszy Referent 87 615 44 21
Zdzisław Marciszewski Podinspektor 87 615 44 21
Marta Milewska Młodszy Referent 87 615 44 21
Jolanta Pietkiewicz Inspektor 87 615 44 31
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
Wioletta Anuszkiewicz Naczelnik Wydziału 87 615 44 03
Anna Podciborska Inspektor 87 615 44 04
Ewelina Kuczyńska Referent 87 615 44 04
Bartosz Zackiewicz Referent 87 615 44 07
Wydział Finansowy
Bożena Radzewicz Skarbnik Powiatu 87 615 44 13
Beata Chełska Z-ca Głównego Księgowego 87 615 44 12
Anna Popławska Księgowy 87 615 44 12
Bogusława Kowalska Kasjer 87 615 44 10
Edyta Mielnik Inspektor 87 615 44 11
Wydział Geodezji i Nieruchomości
Piotr Czemeryński p.o. Naczelnika Wydziału 87 615 44 29
Stanisław Bobrowski Podinspektor 87 615 44 06
Agnieszka Fornalska Inspektor 87 615 44 25
Justyna Buczyńska Referent 87 615 44 25
Karolina Józefowicz Podinspektor 87 615 44 06
Karolina Andrzejaczek Inspektor 87 615 44 06
Karolina Kołtek Referent 87 615 44 27
Paweł Pietuch Młodszy Referent 87 615 44 27
Ewa Baran Referent 87 615 44 06
Samodzielne Stanowisko ds. koordynacji pozyskiwania środków zewnętrznych
 Marek Miros Główny Specjalista 87 615 44 19
Samodzielne Stanowisko ds. Edukacji
 Iwona Zegarowicz Główny Specjalista 87 615 44 16
Samodzielne Stanowisko ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
 Karina Derek Specjalista 87 615 44 16
Radca Prawny
Eugeniusz Noga Radca Prawny 87 615 44 14
 
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Eugeniusz Noga Powiatowy Rzecznik Konsumentów 87 615 44 14
 
 
Pin It