Harmonogram robót na drogach powiatowych w okresie 16.08.-31.08.2017 r.

 

 

HARMONOGRAM

Bieżącego utrzymania dróg powiatowych w okresie

16.08 – 31.08.2017 r.

 

 1. Zbieranie nieczystości z pasa drogowego.
 2. Wycinka zakrzaczeń i zbieranie ściętych gałęzi z zakrzaczeń od miejscowości Mieczkówka do miejscowości Lisy na drodze powiatowej nr 1934N.
 3. Wycinka zakrzaczeń na drodze powiatowej 1815N (Mieduniszki Wielkie – granica powiatu, kierunek Zabrost)
 4. Kontynuowanie wymiany słupków w oznakowaniu pionowym na drodze 1784N.
 5. Kontynuowanie koszenia trawy na poboczach dróg powiatowych – Gmina Gołdap.
 6. Żwirowanie drogi 1900N, 1786N i 1896N.
 7. Zamiatanie ulic w mieście.
 8. Likwidacja barier architektonicznych na terenie gminy Gołdap.
 9. Likwidacja lokalnych zagrożeń. na drogach powiatowych.

Postęp robót zależy od pogody, sprawności sprzętu i ilości pracowników.

 W dniach .1-14.08.2017r. wykonano:

 1. Zebrano nieczystości z pasa drogowego – miasto Gołdap.
 2. Zakończono wycinkę zakrzaczeń na drogach powiatowych nr: 1896N, 1892N, na terenie gminy Dubeninki.
 3. Naprawiano sprzęt w dyspozycji ZDP.
 4. Wymiano 8 słupków w oznakowaniu pionowym na drodze 1784N.
 5. Przesegregowano materiały z demontażu z nawierzchni z ul. Pl. Zwycięstwa dostarczone do siedziby ZDP.
 6. Wykonano żwirowanie drogi 1792N (od mostu w kierunku Marlinowa – punktowo)
 7. Wykonano koszenie trawy na poboczach dróg powiatowych – Gmina Gołdap – częściowo.
 8. Zbierano ścięte gałęzie z zakrzaczeń od miejscowości Mieczkówka do miejscowości Budziska na drodze powiatowej nr 1934N.
 9. Obniżono krawężniki z przełożeniem nawierzchni przy przejściu pieszo rowerowym na skrzyżowaniu ulic Lipowej i Słonecznej oraz skrzyżowaniu ulic Partyzantów i Wolności (strona południowa) w Gołdapi

 

Pin It