Harmonogram robót na drogach powiatowych w okresie 05.06.-16.06.2017 r.

 

 

HARMONOGRAM

Bieżącego utrzymania dróg powiatowych w okresie

05.06 – 16.06.2017 r.

 1. Likwidacja ubytków na drogach o nawierzchniach bitumicznych grysami i emulsją asfaltową.
 2. Zbieranie nieczystości z pasa drogowego.
 3. Kontynuacja naprawy drogi żwirowej od miejscowości Górne do mostu na rzece Jarka.
 4. Wycinka zakrzaczeń od miejscowości Górne do mostu.
 5. Naprawa przepustu na drodze 1764N w miejscowości Ziemiany.
 6. Wymiana nieczytelnego oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa.
 7. Odnowienie oznakowania poziomego.
 8. Koszenie poboczy na drogach powiatowych.
 9. Naprawa chodnika na ul. Kościuszki w Baniach Mazurskich.

Postęp robót zależy od pogody, sprawności sprzętu i ilości pracowników.

 W dniach 19.05-02.06.2017r. wykonano:

 1. Zebrano nieczystości z pasa drogowego – miasta Gołdap
 2. Zamontowano U-2 „słupki prowadzące” na przejściach dla pieszych w lokalizacjach: ul. Partyzantów, ul. Żeromskiego, ul. Jaćwieska, ul. Górna
 3. Wyprofilowano nawierzchnię dróg z nawierzchnią żwirową w gminach Dubeninki, Gołdap i Banie Mazurskie.
 4. Wycięto zakrzaczenia na drodze 1792N- odcinek od miejscowości Górne do mostu (punktowo).
 5. Kontynuowano remontu cząstkowego grysami i emulsją asfaltową na drogach nr  1794N, 1881N, 1792N, 1764N, 1784N, 1815N ( odcinek Widgiry –Rogale), 1790N ( Grabowo – Kowalki) oraz ulicach powiatowych w mieście Gołdap. Zużyto do remontów cząstkowych emulsji asfaltowej 18 ton, grysu 195,2Mg.
 6. Wykoszono trawę na trawnikach w miejscowościach: Gołdap, Grabowo i Banie Mazurskie.
 7. Wyprofilowano ze żwirowaniem i odnowieniem rowów przydrożnych drogę powiatową nr 1792N na odcinku od miejscowości Górne do mostu na rzece Jarka.
 8. Zlikwidowano karcze przez frezowanie pni na ul Kościuszki i Armii Krajowej

 

 

Pin It