Harmonogram robót na drogach powiatowych w okresie 01.12 – 15.12.2017 r.

 

 

HARMONOGRAM

Bieżącego utrzymania dróg powiatowych w okresie

1.12 – 15.12.2017 r.

 

 1. Zbieranie nieczystości z chodników i ulic powiatowych.
 2. Kontynuowanie likwidacji nowopowstałych ubytków w nawierzchniach bitumicznych na drogach powiatowych.
 3. Likwidacja nowopowstałych ubytków w nawierzchniach żwirowych na drogach powiatowych – w ramach możliwości ZDP.
 4. Profilowanie i wałowanie dróg o nawierzchni żwirowej w gminie  Banie Mazurskie.
 5. Czyszczenie studzienek deszczowych zlokalizowanych na drogach powiatowych.
 6. Ścinka drzew na terenie pasa drogowego.
 7. Naprawa sprzętu do zimowego utrzymania.
 8. Prowadzenie akcji zima w przypadku zaistnienia potrzeby.
 9. Zamontowanie wygrodzeń przy chodniku na ulicy Żeromskiego.
 10. Likwidacja lokalnych zagrożeń na drogach powiatowych.

Postęp robót zależy od pogody, sprawności sprzętu i ilości pracowników.

 W dniach  20-30.11.2017r. wykonano:

 1. Zebrano na bieżąco nieczystości i liście z pasa drogowego – miasto Gołdap.
 • Dokończono profilowane nawierzchni żwirowej na drodze o nr 1792N, 1772N, 1819N. Zużyto 179,9Mg mieszanki drogowej z0-31,5mm z 50% kruszywa łamanego.
 • Likwidowano powstałe ubytki w jezdni o nawierzchni asfaltowej masą na zimno na drodze 1764N, 1815N, 1734N, 1898N, 1974N, 1772N.1788N, 1792N, 1953N Zużyto 3675 kg masy na zimno.
 • Przygotowano sprzęt do zimy.
 • Utylizowano gałęzie z wycinki drobnego drzewostanu na terenie miasta
 • Zamiatano mechanicznie ulice w miejscowości Gołdap, Kozaki.
 • Odtworzono część rowów na drodze 1772N – obręb skrzyżowania Mieczkówka – Budziska  w  kierunku  Kierzki
 • Odkryto , zamieciono stary bruk przez miejscowość Kierzki.
 • Naprawiono kratki burzowe do odwodnienia w miejscowości Kieszki.
 • Usunięto drzewo w miejscowości Jabłońskie.
 • Poddano pielęgnacji drobny drzewostan na ul Chopina

 

Pin It