Harmonogram robót na drogach powiatowych w okresie 04.06 – 29.06.2018 r.

 

 

HARMONOGRAM

Bieżącego utrzymania dróg powiatowych w okresie

04.06 – 29.06.2018 r.

 

  1. Remonty cząstkowe technologią grysów i emulsji asfaltowej remonterem z firmy zewnętrznej na drogach powiatowych.
  2. Likwidacja ubytków w nawierzchni bitumicznej masą na zimno.
  3. Likwidacja zagrożeń powstałych na drogach powiatowych.
  4. Ścinka poboczy.
  5. Żwirowanie dróg o nawierzchniach nieutwardzonych z profilowaniem i wałowaniem.
  6. Odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych.
  7. Koszenie zieleni na poboczach i trawnikach.
  8. Wycinka młodego drzewostanu przy ścieżkach rowerowych.
  9. Wymiana zniszczonego oznakowania pionowego.

 

 

Postęp robót zależy od pogody, sprawności sprzętu i ilości pracowników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It