Harmonogram robót na drogach powiatowych w okresie 16.10-31.10.2017 r.

 

 

HARMONOGRAM

Bieżącego utrzymania dróg powiatowych w okresie

16.10 – 31.10.2017 r.

 1. Zbieranie nieczystości, liści z chodników i ulic powiatowych.
 2. Kontynuowanie wycinki zakrzaczeń i zbieranie ściętych gałęzi z zakrzaczeń od miejscowości Wólka do miejscowości Banie Mazurskie na drodze powiatowej nr 1734N.
 3. Punktowe żwirowanie drogi powiatowej nr 1772N gmina Banie Mazurskie.
 4. Koszenie trawników w mieście, należących do utrzymania przez ZDP w Gołdapi.
 5. Czyszczenie przepustu w drodze powiatowej nr 1885N w Nasutach.
 6. Kontynuowanie likwidacji nowopowstałych ubytków w nawierzchni żwirowej na drodze 1792N.
 7. Likwidacja nowopowstałych ubytków w nawierzchni żwirowej na terenie miasta.
 8. Mechaniczne zamiatanie ulic w mieście.
 9. Profilowanie i wałowanie dróg o nawierzchni żwirowej w gminie Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie.
 10. Naprawa sprzętu do zimowego utrzymania.
 11. Likwidacja lokalnych zagrożeń na drogach powiatowych.

Postęp robót zależy od pogody, sprawności sprzętu i ilości pracowników.

 W dniach .02-13.10.2017r. wykonano:

 1. Zbierano na bieżąco nieczystości i liście z pasa drogowego – miasto Gołdap.
 2. Zakończono wycinkę zakrzaczeń od miejscowości Bludzie do miejscowości Błąkały (droga nr 1792N), od miejscowości Żabojady do miejscowości Linowo (droga nr 1951N)
 3. Rozpoczęto likwidację nowopowstałych ubytków w nawierzchni żwirowej na drodze 1792N.
 4. Likwidowano powstałe ubytki w jezdni o nawierzchni asfaltowej masą na zimno na drodze 1764N, 1815N1734N i 1772N.
 5. Przygotowano sprzęt do zimy – naprawa i przeglądy sprzętu.
 6. Kontynuowano wycinkę zakrzaczeń i zbieranie ściętych gałęzi z zakrzaczeń od miejscowości Wólka do miejscowości Banie Mazurskie na drodze powiatowej nr 1734N oraz w miejscowości Rapa.
 7. Zamiatano mechaniczne ulice w mieście.
 8. Kontynuowano usunięcie traw, chwastów z chodników na terenie miasta, należących do utrzymania przez ZDP w Gołdapi.
 9. Odtworzono część rowów na drodze 1936N – w miejscowości Degucie .
 10. Wyprofilowano, punktowo podżwirowano i zawałowano nawierzchnię drogi 1953N, 1936N.
 11. Podkrzesywanie korony drzew (lip) na ul. Lipowej i drodze powiatowej nr 1815N na odcinku od miejscowości Mieduniszki Wielkie do granicy powiatu.

 

Pin It