Harmonogram robót na drogach powiatowych w okresie 20.05. – 02.06.2017 r.

 

HARMONOGRAM

Bieżącego utrzymania dróg powiatowych w okresie

20.05 – 02.06.2017 r.

 1. Likwidacja ubytków na drogach o nawierzchniach bitumicznych grysami i emulsją asfaltową.
 2. Zbieranie nieczystości z pasa drogowego.
 3. Sprzątanie nawierzchni ulic powiatowych w miejscowościach po naprawie grysami i emulsją asfaltową.
 4. Profilowanie dróg o nawierzchni żwirowej – gmina Gołdap.
 5. Naprawa drogi żwirowej na odcinku od miejscowości Górne do mostu na rzece Jarka ze żwirowaniem.
 6. Wycinka zakrzaczeń.
 7. Naprawa przepustu na drodze 1764N w miejscowości Ziemiany.
 8. Wymiana nieczytelnego oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa.
 9. Odnowienie oznakowania poziomego.
 10. Frezowanie pni po ściętych drzewach – ul. Kościuszki, Armii Krajowej
 11. Likwidowanie barier architektonicznych

Postęp robót zależy od pogody, sprawności sprzętu i ilości pracowników.

 W dniach 02.05-19.05.2017r. wykonano:

 1. Zebrano nieczystości z pasa drogowego – miasta Gołdap
 2. Zlikwidowano barierki (ul. Krótka), Naprawiono oznakowanie pionowe (droga Linowo – Tuniszki, zamontowano drogowskaz (Jagoczany dr. 1784N)
 3. Zlikwidowano ubytki w nawierzchniach bitumicznych na drogach powiatowych wymagających pilnej interwencji, do której zużyto 0, 25Mg masy na zimno:

         –  Droga Linowo – Tuniszki ·0, 25 Mg masy na zimno

       4. Wyprofilowano nawierzchnię dróg z podżwirowaniem kruszywem drogowym       

        – Gmina Gołdap

        – Gmina Banie Mazurskie (1766N Jagoczany-Obszarniki)

 1. Wycięto zakrzaczenia na drodze 1772N (Mieczkówka-Kierzki), 1974N (Linowo-Tuniszki)
 2. Poszerzono nasyp w ms. Skocze pod budowę chodnika
 3. Naprawiono korytka ściekowe oraz uprzątnięto jezdnie z namułu po ulewnym deszczu przy ścieżce rowerowej w ms. Jabłońskie
 4. Wycięto drzewo w ms. Stańczyki ( spróchniałe)
 5. Kontynuowanie remontu cząstkowego grysami i emulsją asfaltową na drogach nr  1784N, 1786N, 1815N ( odcinek Widgiry –Rapa), 1883N ( Kozaki-Wilkasy) oraz ulicach powiatowych w mieście Gołdap .

 

Pin It