Harmonogram robót na drogach powiatowych w okresie 01.08 – 17.08.2018 r.

  1. Remonty cząstkowe technologią grysów i emulsji asfaltowej remonterem z firmy zewnętrznej i własnym sprzętem na drogach powiatowych.
  2. Likwidacja zagrożeń powstałych na drogach powiatowych.
  3. Żwirowanie dróg o nawierzchniach nieutwardzonych z profilowaniem i wałowaniem.
  4. Wymiana zniszczonego oznakowania pionowego.
  5. Likwidacja odrostów przy lipach
  6. Likwidacja drobnego drzewostanu.
  7. Likwidacja chwastów przy ciągach pieszych i pieszo rowerowych
  8. Ścinka poboczy na drogach powiatowych.
  9. Koszenie zieleńców.

 

Postęp robót zależy od pogody, sprawności sprzętu i ilości pracowników.

 

 

Pin It