I N F O R M A C J A

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2017 Starosty Gołdapskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku dzień 16 czerwca (piątek) 2017 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi, na...

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Gołdapskim

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Gołdapskiego jest udzielana przez radców prawnych z Gołdapi, Olecka, Suwałk, Białegostoku. Gdzie i kiedy?  Starostwo Powiatowe w Gołdapi ul. Krótka 1 Powia...