Film promocyjno – informacyjny o powiecie gołdapskim

Odwiedzających po raz pierwszy ziemię gołdapską zaskakuje przede wszystkim jej malowniczość. Zaimponować mogą również zmiany, jakie tu nastąpiły w ostatnich latach. Zapraszamy do obejrzenia filmu pro...

Upamiętniono historyczny świerk

W Żytkiejmach miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej historyczny świerk będący darem Lasów Państwowych, Diecezji Ełckiej i Powiatu Gołdapskiego dla Ojca Świętego Franciszka z oka...