CXX (120) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

  Proponowany porządek obrad CXX (120) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi w dniu 13 czerwca 2018 roku o godz. 0800 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.   Otwarcie ...

Kolejna Biesiada Galwiecka za nami

W sobotę, 9 czerwca odbyła się kolejna Biesiada Galwiecka. Imprezę poprowadzili sołtys Maciej Kordjak i radny miejski Jan Steć. Wśród przybyłych gości był starosta gołdapski Andrzej Ciołek. Na uczest...

XVI edycja Mini Listy Przebojów

5 czerwca w hali sportowej OSiR w Gołdapi odbyła się XVI edycja Mini Listy Przebojów. Brali w niej udział uczniowie, rodzice i nauczyciele ZPEW w Gołdapi. Zaprezentowali oni swoje umiejętności wokaln...

Nabory w Zarządzie Dróg Powiatowych w Gołdapi

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowiska urzędnicze ds. uzgodnień, zarządzania ruchem i ochrony pasa drogowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Go...