LII (52) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LII (52) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 roku o godz. 13.00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2. Porządek...

VI Forum Jednostek Pomocy Społecznej

Starostwo Powiatowe  i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, 21 listopada zorganizowało  uroczyste  obchody  Dnia  Pracownika Socjalnego  pod znanym już hasłem: F...

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje

Szanowni Państwo, w związku z likwidacją Agencji Nieruchomości Rolnictwa i Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa i utworzenia w ich miejsce KOWR trwa obecnie proces reorganizacji, który powinien zakończ...