LV (55) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LV (55) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się w dniu 09 lutego  2018 roku o godz. 1030 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.   Porząd...

CVII (107) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CVII (107) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi w dniu 09 lutego 2018 roku o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4. Otwarcie obrad, stwier...