XVIII (18) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XVIII (18) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi w dniu 7 lipca 2015 roku o godz. 11.50 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4. 1. Otwarcie obrad, stwie...
Pożegnanie klas trzecich gimnazjum

Pożegnanie klas trzecich gimnazjum

25 czerwca 2015 roku uczniowie klas trzecich gołdapskiego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich uroczyście zakończyły rok szkolny. Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem oraz nag...