ko

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Najbliższym Moniki Borowskiej – Kolankiewicz składają Andrzej Ciołek Starosta Gołdapski wraz z pracownikami Starostwa oraz Leszek Retel Przewodniczący Rady Po...

Konkurs „Barwy Wolontariatu”

Rusza XV edycja konkursu „Barwy Wolontariatu”. Konkurs jest świetnym uhonorowaniem działań wolontariuszy i docenieniem akcji wolontarystycznych. Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, wolontar...

Konkurs na najlepszy film o wolontariacie

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu zaprasza do udziału w konkursie na najlepszy film ukazujący pracę wolontariuszy na Warmii i Mazurach. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych filmów ukazu...

Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandyd...
kwiat

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W imieniu Zarządu oraz Rady Powiatu Gołdapskiego składamy wszystkim Pracownikom Szkół i Placówek Oświatowych naszego powiatu najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Serdecznie dziękujemy...