XXXV posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XXXV posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi w dniu 19 stycznia 2016 roku o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4. Otwarcie obrad, stwierdzen...
logo

Powiat gołdapski na podium

Trzecie miejsce zajął powiat gołdapski w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów w kategorii Powiaty do 60 tys. mieszkańców prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich, otrzymując tym samym tytuł LAUR...

Spotkanie szlachetnych

13 stycznia o godzinie 18.00 w sali widowiskowej Domu Kultury odbyło się spotkanie wolontariuszy oraz osób wspierających w tym roku Szlachetną Paczkę w rejonie Gołdap. Starostwo Powiatowe reprezentow...

XX (20) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XX (20) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się w dniu 15 stycznia 2016 roku o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.   Porządek obrad...