ko

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Najbliższym Józefa Mucharskiego składają Andrzej Ciołek Starosta Gołdapski wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego oraz Leszek Retel Przewodniczący Rady Pow...
ko

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Najbliższym Moniki Borowskiej – Kolankiewicz składają Andrzej Ciołek Starosta Gołdapski wraz z pracownikami Starostwa oraz Leszek Retel Przewodniczący Rady Po...

Konkurs „Barwy Wolontariatu”

Rusza XV edycja konkursu „Barwy Wolontariatu”. Konkurs jest świetnym uhonorowaniem działań wolontariuszy i docenieniem akcji wolontarystycznych. Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, wolontar...

Konkurs na najlepszy film o wolontariacie

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu zaprasza do udziału w konkursie na najlepszy film ukazujący pracę wolontariuszy na Warmii i Mazurach. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych filmów ukazu...