LIX (59) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LIX (59) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się  w dniu 29 marca 2018 roku o godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.   Porząd...