Nabory w Zarządzie Dróg Powiatowych w Gołdapi

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowiska urzędnicze ds. uzgodnień, zarządzania ruchem i ochrony pasa drogowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Go...